Regulamin

I. Sposoby zamieszczania ogłoszeń: 
strona internetowa http://noco.pl/konto/rejestracja

II.  Warunki techniczne 
Dla korzystania ze usługi konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych: 
dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny;
prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTM powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Javascript;

III. Zastrzeżenia administratora
1. Właściciel serwisu www.noco.pl, zwany dalej administratorem nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
2. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna.
4. Administrator i jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego www.noco.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla administratorastrony www.noco.pl
 
IV. Obowiązki użytkownika serwisu ogłoszeń www.noco.pl
1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą i stanem faktycznym dane użyte w ogłoszeniu.
3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z ingerencji wydawcy serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu
5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji administrator podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby kategorie ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia.
 
V. Rodzaje ogłoszeń w serwisie www.noco.pl
1. Ogłoszenie standardowe (darmowe) 
a.Zamieszczane jest w kategorii która zostanie określona przez użytkownika w trakcie dodawania ogłoszenia. 
b. Ogłoszenia pokazywane są automatycznie po dodaniu ogłoszenia przez Użytkownika
c. Czas emisji ogłoszenia 12 miesięcy
d. Daje możliwość dodania do 15 zdjęć
e. daje możliwośc zamieszczenia opisu, adresu, numeru telefonu, udogodnień jakie posiada przedmiot ogłoszenia
e. Nie może zawierać linku do innej strony
 
VI. Zasady zamieszczania ogłoszeń
1.  Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
2.  Pojedyncze ogłoszenie może zawierać co najwyżej jedną ofertę sprzedaży lub jedna ofertę wykonania usługi.
3.  Dane kontaktowe można zamieszczać wyłącznie w przeznaczonych do tego rubrykach formularza.
4.  Użytkownikom serwisu ogłoszeń www.noco.pl zabrania się umieszczania ogłoszeń, których treść:
a.        Jest niezgodna z normami prawno-etycznymi, obowiązującymi w Polsce;
b.        Nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
c. Narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www oraz zdjęć załączanych do ogłoszeń);
d. Została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
e. Oferuje prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
f. Obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
g. Reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.
h. Promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
i. Komentuje inne ogłoszenia w serwisie.

VII. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem serwisu ogłoszeniowego.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Administrator nie zwraca w takim wypadku kosztów usługi zamieszczenia ogłoszenia.

Zamknij

Zaloguj się

Zaloguj przez facebook

Opcje dodatkowe